हामी कसरी काम गर्दछौ  

मातृभुमि सुधारिएको चुलो कसलाई र कस्ता ठाउँमा आवाश्यक रहन्छ ?